GEOGRUNT - Logotype
GEOGRUNT
Najwyższe standardy w geologii
geologia inżynierska, geotechnika, geologia złożowa, hydrogeologia, raporty środowiskowe
NASZA OFERTA
Geologia inżynierska
Spółka w ramach geologii inżynierskiej zajmuje się oceną warunków geologiczno - inżynierskich. Polegają one na realizacji prac polowych (wiertniczych) oraz laboratoryjnych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka w ramach geologii inżynierskiej zajmuje się oceną warunków geologiczno - inżynierskich. Polegają one na realizacji prac polowych (wiertniczych) oraz laboratoryjnych. Przy wyborze metodyki oraz rodzaju badań kierujemy się zasadą oceny warunków geologicznych mającej na celu analizę struktury gruntów i ich własności dla bezpiecznego oraz ekonomicznego posadowienia obiektów budowlanych.
W ramach geologii - inżynierskiej wykonujemy prace specjalistyczne:
 • obiektów mieszkalnych (domów jednorodzinnych i wielorodzinnych)
 • obiektów przemysłowych i handlowych (hale magazynowe, galerie handlowe, itp.)
 • obiektów użyteczności publicznej i kultu (szkoły, hale sportowe, kościoły, cmentarze, itp.)
 • dróg, mostów, parkingów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągów, itp.
 • składowisk odpadów
Geotechnika
Spółka w ramach badań geotechnicznych prowadzi prace terenowe i dokumentacyjne dla opracowania ekspertyz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka w ramach badań geotechnicznych prowadzi prace terenowe i dokumentacyjne dla opracowania ekspertyz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Wykonujemy również kompleksową obsługę geotechniczną dla wszelkiego rodzaju budownictwa, wraz z wykonywaniem niezbędnych analiz i badań z użyciem nowoczesnego sprzętu.
W ramach geotechniki wykonujemy prace specjalistyczne:
 • dokumentacje i ekspertyzy geotechniczne
 • kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych
 • badania nasypów z użyciem nowoczesnego sprzętu (sondy, aparat VSS, płyta dynamiczna "TerraTest")
 • wytyczne projektowe i badania nasypów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
 • doradztwo w zakresie sadowienia obiektów w trudnych warunkach
Geologia złożowa
Spółka wykonuje kompleksowe opracowania umożliwiające eksploatację kopalin stałych. Posiadamy liczne doświadczenia związane z dokumentowaniem i przygotowaniem eksploatacji żwirów, piasków oraz surowców ceramicznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka wykonuje kompleksowe opracowania umożliwiające eksploatację kopalin stałych. Posiadamy liczne doświadczenia związane z dokumentowaniem i przygotowaniem eksploatacji żwirów, piasków oraz surowców ceramicznych. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem z uprawnieniami do dokumentowania wszelkich kopalin stałych.
Opracowujemy:
 • dokumentacje geologiczne złóż kopalin
 • projekty zagospodarowania złóż
 • plany ruch i mapy górnicze
 • operaty ewidencyjne zasobów
 • dokumentacje mierniczo - geologiczne
 • atesty i świadectwa jakości
Hydrogeologia
Spółka w ramach hydrogeologii zajmuje się ustalaniem i oceną warunków hydrogeologicznych. Badania opierają się najczęściej na pobieraniu próbek i przeprowadzeniu dalszych analiz w laboratorium oraz przy pomocy modelowań komputerowych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka w ramach hydrogeologii zajmuje się ustalaniem i oceną warunków hydrogeologicznych. Badania opierają się najczęściej na pobieraniu próbek i przeprowadzeniu dalszych analiz w laboratorium oraz przy pomocy modelowań komputerowych. Przy ustalaniu zasobów wód podziemnych analizujemy najkorzystniejsze warianty lokalizacji ujęcia oraz realizujemy próbne pompowania.
W ramach hydrogeologii wykonujemy prace specjalistyczne:
 • dokumentacje hydrogeologiczne stacji paliw, składowisk odpadów, cmentarzy, itp.
 • posadawiania obiektów w utrudnionych warunkach hydrogeologicznych (odwodnienia, drenaże pionowe, itp.)
 • monitoring hydrogeochemiczny, montaż i likwidacja piezometrów
 • ocena zmian jakości wód podziemnych
 • dokumentowanie zasobów wód podziemnych
Raporty środowiskowe
Spółka na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych oraz analiz studyjnych sporządza raporty środowiskowe. Zakres działalności obejmuje również przedsięwzięcia projektowania rekultywacji terenów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych oraz analiz studyjnych sporządza raporty środowiskowe. Zakres działalności obejmuje również przedsięwzięcia projektowania rekultywacji terenów. W skład zespołu wchodzą specjaliści z zakresu geologii, ochrony środowiska i inżynierii środowiska, co zapewnia najwyższą jakość opracowań, na podstawie wnikliwych analiz.
 • raporty środowiskowe
 • projekty rekultywacji
 • opracowania ekofizjograficzne
 • oceny stopnia oraz zasięgu zanieczyszczenia wód podziemnych oraz gruntów
 • proekologiczne działania doradcze