GEOGRUNT - Logotype
o-firmie
O firmie

Spółka "Geogrunt" powstała w 1988 roku jako jedna z pierwszych spółek prawa handlowego w Tarnowie - uzyskała numer 26 w rejestrze sądowym.

 

W początkowym okresie "Geogrunt" działał w zakresie geologii inżynierskiej oraz hydrogeologii, a także był w regionie jedynym podmiotem projektującym nowoczesne składowiska odpadów komunalnych oraz nowoczesne sposoby rekultywacji terenów zdewastowanych.

 

W okresie późniejszym spółka poszerzyła zakres usług o dokumentowanie złóż kopalin i przygotowywanie wszelkich opracowań dla celów eksploatacji kruszyw oraz surowców ceramicznych. Kolejnymi specjalnościami spółki stało się opracowywanie ocen, raportów i prognoz środowiskowych, a także opracowań ekofizjograficznych do celów planowania przestrzennego.

 
Równolegle spółka rozwija obsługę geotechniczną budownictwa (nadzory posadawiania fundamentów, ulepszanie i umacnianie podłoży budowlanych, badania drogowe, badania i  monitorowanie stateczności terenów).
  
 
 
Prezesem jest geolog mgr inż. Leszek Bardel. Ukończył Wydział Geologiczno Poszukiwawczy na AGH   w Krakowie. Posiada uprawnienia w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geologii złóż kopalin oraz geologii górniczej. Jest również dyplomowanym specjalistą w zakresie ochrony środowiska i prognoz planistycznych. Różnokierunkową praktykę zawodową uzyskał pracując m.in. w kopalniach podziemnych i odkrywkowych, w budownictwie przy nadzorach budynków, dróg, rurociągów, mostów, budowli ziemnych (składowisk, wałów  itp.), również w USA w geologii inżynierskiej i badaniach betonowych dróg.
 
 
 
 
Uprawnienia kadry pracowniczej: 021005; 071031; V-1488; WUG-B-393; III-0559; VII-1497
XII-0070; III-0538; VII-1443; III-0542; V-1502; VII-1338; XI-0036; XII-0028; XII-0114