GEOGRUNT - Logotype
publikacje
Publikacje
Załaczniki do pobrania:
 
T. Bardel - GEOLOGICZNE UWARUNKOWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TARNOWA
T. Bardel - PORÓWNANIE WYNIKÓW BADANIA SONDĄ KRZYŻAKOWĄ I PENETROMETREM TŁOCZKOWYM JAKO PRZYKŁAD LOKALNYCH ZALEŻNOŚCI KORELACYJNYCH (Science, Technology and Innovation, 2022, 16, 3-4)
T. Bardel - DOKUMENTOWANIE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE A OBSZARY GÓRNICZE (Problems of Economics and Law, 2020, T.4)
T. Bardel - USTALANIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA (Problems of Economics and Law, 2019, T.2, Nr 1)
T. Bardel - O ANTROPOGENICZNYCH PRZYCZYNACH POWSTANIA OSUWISKA NA ZBOCZU BYŁEJ KOPALNI IŁÓW „KANTORIA” W TARNOWIE
 
T. Bardel - WERYFIKACJA MODELU GEOLOGICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ (Innowacje i inspiracje, 2022, 45-59)
T. Bardel - OCENA WYNIKÓW BADAŃ PŁYTĄ VSS KRUSZYWA ZE ZŁÓŻ ALUWIALNYCH REJONU TARNOWA WYKORZYSTYWANEGO DO BUDOWY NASYPÓW DROGOWYCH
 
L. Bardel - ZANIECZYSZCZENIE NIETYPOWEGO ŚRODOWISKA (EKOLOGIA, s.30 - 31)
 
L. Bardel - ZAGROŻENIE OSUWISKOWE NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH
T. Bardel - ZAGROŻENIE OSUWISKOWE W ODKRYWKOWYM ZAKŁADZIE GÓRNICZYM (Wiadomości Górnicze 7/2016 - streszczenie)
T. Bardel, G. Kądzielawski - SKUTECZNOŚĆ STABILIZACJI CEMENTEM PODŁOŻA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA PŁYTĄ STATYCZNĄ (Cement Wapno Beton nr 2/2019)
T. Bardel - STABILIZACJA OSUWISK - OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ CZY MAKSYMALIZACJA KOSZTÓW - STUDIUM PRZYPADKU (Science, Technology and Innovation, 2018, 3)